Chceme prispievať k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti slovenska. Naším cieľom je zlepšovať podmienky podnikateľského prostredia všetkých chovateľov.