Predstavenstvo

Predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Sedmák

Podpredseda predstavenstva

Eva Uhráková

Členovia predstavenstva

Ing. František Valášek

Ing. Peter Ryšavý

Mgr. Jana Brániková

Dozorná rada

Ing. Rastislav Slocík

Mgr. Radovan Ocsovay

Ing. Miroslava Svetlíková

Výkonný riaditeľ

Ing. Peter Polák, PhD.