Predstavenstvo

Predseda predstavenstva

Ing. František Valášek

Podpredseda predstavenstva

Eva Uhráková

Členovia predstavenstva

Ing. Ladislav Sedmák

Mgr. Andrea Németh

Ing. Peter Ryšavý

Mgr. Jana Brániková

Dozorná rada

Ing. Rastislav Slocík

Mgr. Radovan Ocsovay

Ing. Miroslava Svetlíková

Výkonná tajomníčka

Dominika Vlacseková

Riaditeľ

Ing. Martin Nevolný