Živočíšnu výrobu, chov ošípaných, považujeme za neoddeliteľnú súčasť vyváženého poľnohospodárstva, ktorej prínosom je zúrodňovanie pôdy a biodiverzita krajiny.

Našou filozofiou je presadzovať v rámci vyváženej zdravej výživy slovenské bravčové mäso, t. j. narodené, odchované, odporazené a spracované na území Slovenskej republiky pod dohľadom slovenských veterinárov a v súlade s platnou slovenskou legislatívou.

Podnikáme v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a snažíme sa zásobením predovšetkým slovenského trhu o zníženie uhlíkovej stopy.