Menu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.55372(2019/XA) na poskytovanie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Výzva je otvorená od 18. 02. 2021 do 19.03.2021.

Viac informácií nájdete na: https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-odstraovanie-a-likvidciu-mtvych-hospodrskych-zvierat/10503

Zdroj: Aktuality / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)