Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Ministerstvo životného prostredia
Plemenárske služby sr, š. p.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
SPPK - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora