Hlavné témy Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných

  1. Aktívne prispievať k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti v bravčovom mäse.
  2. Byť plnohodnotným odborným partnerom pri riešení problematiky súvisiacej s chovom ošípaných.
  3. Zlepšenie odbytu slovenského bravčového mäsa a zvýšenie spotreby bravčového mäsa.
Sacho hlavné témy

Operatívne ciele

  1. Aktívne bojovať voči nákaze AMO, komunikovať navzájom a komunikovať s odborníkmi o skúsenostiach z chovov
  2. Presadiť schému dynamickej pomoci aktívneho chovateľa ošípaných.
  3. Podieľať sa na ochrane a regulácii domáceho trhu s bravčovým mäsom.
Sacho operatívne ciele