Menu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prijímanie znevýhodnených pracovníkov – POKRAČOVANIE FINANCOVANIA Z ROKU 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prijímanie znevýhodnených pracovníkov – POKRAČOVANIE FINANCOVANIA Z ROKU 2020

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.57096(2020/X) v znení Dodatku č. 2 . Výzva je otvorená od 01. 03. 2021 do 31.03.2021.

Viac informácií nájdete na: https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-prijmanie-znevhodnench-pracovnkov-pokraovanie-financovania-z-roku-2020/10539

Zdroj: Aktuality / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)