Menu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.46903(2016/XA). Výzva je otvorená od 01. 03. 2021 do 31.03.2021.

Viac informácií nájdete na: https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-zaloenie-a-vedenie-plemennej-knihy-a-plemenrskej-evidencie/10536

Zdroj: Aktuality / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)