Menu

Pozvánka na odbornú konferenciu

Pozvánka na odbornú konferenciu

Africký mor ošípaných je ľahko šíriteľná nákaza, ktorá ovplyvňuje situáciu v chove ošípaných nielen na Slovensku, či Európe, ale na celom svete. AMO nie je nebezpečný pre človeka, len pre populáciu ošípaných, divých i domácich, kde spôsobuje vysokú mortalitu, a teda významné hospodárske škody. Obdobie po žatve je v priebehu roka najrizikovejšie pre šírenie AMO.

Slovenská asociácia chovateľov ošípaných organizuje odbornú konferenciu na tému „Ochrana chovov pred africkým morom ošípaných“. Konferencia sa bude konať 13.9.2022 v kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre od 9:00. Záštitu konferencii udelil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Program odbornej konferencie zahŕňa aktuálne informácie od zodpovedných pracovníkov MPRV SR, ŠVPS, ako aj prednášku od popredného európskeho odborníka na ochranu chovov domácich ošípaných pred AMO Dr. Trelu. Dr. Tomasz Trela je zamestnancom firmy Boehringer Ingelheim – významnej spoločnosti v oblasti humánnej farmácie, zdravia zvierat a biofarmakológie. Jeho špecializáciou je veterinárny konzulting v komerčných chovoch ošípaných po celom svete.

SACHO pozýva chovateľov ošípaných a odbornú verejnosť na odbornú konferenciu „Ochrana chovov pred africkým morom ošípaných“. Počet účastníkov konferencie je limitovaný preto prosíme záujemcov o registrovanie do 8.9. 2O22 na e-mail adrese polak@sacho.sk. Informácie na telefónnom čísle 0904 909 421.

Tešíme sa na vašu účasť