Menu

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 50/PRV/2020

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 50/PRV/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti https://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-srv-a-zv Výzvu č. 50/PRV/2020 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Viac informácií nájdete na: https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia--1-vzvy--50-prv-2020/10556

Zdroj: Aktuality / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)