Menu

Víťazi 19. ročníka súťaže NAJ slovenský chov

Víťazi 19. ročníka súťaže NAJ slovenský chov

Gratulujeme Agrovýkrmu Rybany, s.r.o. k chovateľským výsledkom.

Prehľad víťazov jednotlivých kategórií 19. ročníka súťaže NAJ slovenský chov:

Plodina (kategória) Subjekt
holštajnské plemeno ZEMEDAR, s.r.o., Poprad - Stráže
slovenské strakaté plemeno Agrofarma - K, s.r.o., Medzany
pinzgauské plemeno PD Trstená
montbéliarde KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany
dojčiace kravy MVDr. B. Laššáková, Diel (CH)
ošípané – biela ušľachtilá Agrovýkrm Rybany, s.r.o.
- landras PD Poriadie
- materské plemená Agrovýkrm Rybany, s.r.o.
- otcovské plemená Rodinná farma Bagin SHR (Du, YO)
Ovce - mliekové plemená Marian Lehotský, Kráľova Lehota
- slovenská dojná ovca NPPC - VÚŽV Lužianky
- cigája PD Malcov - Livov
- zošľachtená valaška Gabriel Mikolaj SHR, Spišská Nová Ves
- mäsové plemená PD Nová Ľubovňa (Sf)
biela, resp. hnedá koza krátkosrstá Ing. M. MULARČÍKOVÁ-HELPEC
anglonubijská koza FARMA Anubia – Čakanovce
kone - génové rezervy NŽ Topoľčianky, š.p. (Huc)
- slovenský teplokrvník JMC, Cigan Ján MVDr., Lužany pri Topli
- chladnokrvné plemená Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná (NM)

Vysvetlivky: CH - charolais, Du - durok, Yo – yorkshire, Sf – suffolk, Huc – huculský kôň, NM – norik muránsky