Menu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v zmysle schémy štátnej pomoci č. (SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č. 2. Výzva je otvorená od 18. 02. 2021 do 19.03.2021.

Viac informácií nájdete na: https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-kontrolu-itkovosti-testovanie-a-odhad-plemennej-hodnoty-hospodrskych-zvierat/10504

ZdrojAktuality / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)