Menu

Prevencia proti Africkému moru ošípaných

Prevencia proti Africkému moru ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) sa v súčasnosti okrem Slovenska vyskytuje vo viacerých krajinách – na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na ďalšie územie v SR predstavuje možné zavlečenie nákazy prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským faktorom. Štátna veterinárna a potravinová správa SR uvádza na svojej stránke postup prevencie proti zabráneniu šírenia AMO.