Menu

Ceny kŕmnych zmesí zvýšia náklady na produkciu jatočných ošípaných o 15%

Ceny kŕmnych zmesí zvýšia náklady na produkciu jatočných ošípaných o 15%

Nárast cien obilia a sóje sa premietlo do 25% navýšenia cien kŕmnych zmesí pre ošípané.

Pre porovnanie uvádzame vývoj cien kŕmnych zmesí za posledných sedem mesiacov:

  • august 2020 kŕmne obilie 130 EUR/t sója 360 EUR/ t
  • marec 2021 kŕmne obilie 170 EUR/t sója 460 EUR/ t

„Uvedené zvýšenie cien kŕmnych zmesí sa premietne zvýšením nákladov na produkciu jatočných ošípaných o 15%“, uvádza člen predstavenstva SACHO, Ing. František Valášek.